српски / енглески

Наручите документа

Поштовани,

Коришћењем овог сервиса у могућности сте да наручите документа из општинске управе Бор.

Попуните тражена поља и кликните на дугме "НАРУЧИТЕ".

У напомену обавезно унесите због чега су вам потребна документа (лична карта, дечији додатак, упис у школу...).

Свака злоупотреба је кажњива!

Документ:  
Име и презиме * :  
ЈМБГ * :  
Место * :  
Адреса * :  
Мејл * :    
Телефон * :  
Напомена:


Поља означена * су обавезна

ПРОЧИТАЈТЕ ПАЖЉИВО ПРЕ СЛАЊА ЗАХТЕВА:

Попуњавањем овог обрасца и давањем својих личних података прихватате услове под којима се наплаћују трошкови издавања и достављања докумената.
  • За изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих потребно је уплатити таксу у износу од 410,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 са моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије (на интернационалном обрасцу, такса износи 670,00 динара) као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу од 100,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор (за интернационалне обрасце, такса износи 150,00 динара).

  • За уверење о држављанству потребно је уплатити таксу у износу од 720,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843-57 са моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу од 100,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор.

  • Административне таксе се не плаћају за пријаву за социјалну помоћ, за дечији додатак, упис у школу или факултет, регулисање војне обавезе, заснивање радног односа и за пријаву новорођеног детета у матичне књиге.

  • Детаљније информације можете да добијете на телефон 030/423-255 лок. 154
Кључна реч